Tag: Jungguk

【TVPP】BTS – Blood Sweat & Tears, 방탄소년단 – 피 땀 눈물@Show Music Core

【TVPP】BTS – Blood Sweat & Tears, 방탄소년단 – 피 땀 눈물@Show Music Core

My blood sweat tears My last dance too just take ’em take ’em My blood sweat tears My cold breath too just take ’em take ’em My blood sweat tears (fanchant) Kim Namjoon! Kim Seokjin! Min Yoongi! Jung…

Read More »

【TVPP】BTS – Blood Sweat & Tears, 방탄소년단 – 피 땀 눈물@Show Music Core

【TVPP】BTS – Blood Sweat & Tears, 방탄소년단 – 피 땀 눈물@Show Music Core

FIRE & ICE ( fb: https://www.facebook.com/FIRE-ICE-133927693782614/ ) Máu, mồ hôi và nước mắt của tôi Cùng điệu nhảy sau cuối này nữa Người hãy mang hết đi Máu, mồ hôi, và nước mắt của tôi Cùng hơi thở…

Read More »

【TVPP】BTS – Blood Sweat & Tears, 방탄소년단 – 피 땀 눈물@Show Music Core

【TVPP】BTS – Blood Sweat & Tears, 방탄소년단 – 피 땀 눈물@Show Music Core

My Blood, Sweat, Tears My last Dance, all Take it away My Blood, Sweat, Tears My cold Breath, all Take it away My Blood, Sweat, Tears All, my Blood, Sweat Tears And my Body, Mind and Soul I…

Read More »